0

STAFF & CAST

STAFF

Based on the original manga by:
CLAMP
(published in Weekly Shonen Magazine, Kodansha)

Director:
Itsuro Kawasaki

Screenplay:
Midori Goto, Junichi Fujisaku

Character Design:
Yoko Kikuchi

Animation Directors:
Yoko Kikuchi, Kyoji Asano

Production Design:
Yasunori Miyazawa

Prop Design:
Ayumi Shiraishi

Color Setting:
Idumi Hirose

Art Director:
Michiko Shinohara

Art Setting:
Akihiro Hirasawa

Director of Photography:
Miki Sakuma

Music:
Yuki Kajiura

Editing:
Taeko Hamauzu

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Animation Production:
Production I.G

Distributed in Japan by:
Shochiku


CAST

Syaoran:
Miyu Irino

Sakura:
Yui Makino

Kurogane:
Tetsu Inada

Fay:
Daisuke Namikawa

Mokona:
Mika Kikuchi

Princess Tomoyo:
Maaya Sakamoto


HOME TOP
Illustration