STAFF & CAST

STAFF

Based on the Manga by:
Shirow Masamune

Executive Producers:
Mitsuhisa Ishikawa and Shigeru Watanabe

Chief Director / Chief Writer:
Kenji Kamiyama

Story Concept:
Mamoru Oshii

Screenplay:
Kenji Kamiyama, Dai Sato, Yoshiki Sakurai, Junichi Fujisaku, Yutaka Omatsu, Shotaro Suga

Storyboard:
Kazunobu Fusegi, Masayuki Yoshihara, Masaki Tachibana, Jun Matsumoto, Toshiyuki Kono, Junji Nishimura, Itsuro Kawasaki

Character Design:
Takayuki Goto and Tetsuya Nishio

Original Character Design:
Makoto Shimomura

Mechanical Design:
Kenji Teraoka and Shinobu Tsuneki

Animation Directors:
Takayuki Goto, Satoru Nakamura, Kyoji Asano, Ryota Niino, Tetsuya Nishio, Toshiharu Murata

Background Artist:
Hiroshi Kato

Art Director:
Yusuke Takeda

Color Coordinator:
Yumiko Katayama

Director of Photography:
Koji Tanaka

3D Director:
Makoto Endo

Editing:
Junichi Uematsu

Music:
Yoko Kanno

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Sound Effects:
Daisuke Jinbo

Production Studio:
Production I.G

Production Adviser:
Shirow Masamune

Produced by:
Production I.G, Bandai Visual, Bandai Entertainment, Dentsu, Nihon Television, Tokuma Shoten, Victor Entertainment, Manga Entertainment


CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Paz:
Takashi Onozuka

Boma:
Taro Yamaguchi

Tachikoma:
Sakiko TamagawaHOME TOP
Illustration